View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

ERP 2.50:Functional Documentation/Financial Management/nl

Contents

Receivables & Payables

Transaction

Bank Statement

Een bank statement (bankafschrift) wordt gebruikt om alle werkzaamheden met betrekking tot ontvangsten / betalingen gerealiseerd door een of meer banken te beheren. Hierdoor kan de gebruiker op elk gewenst moment zien wat er wordt verstuurd naar de bank. Transacties met een factuur zijn in OB aangemaakt bij ´Purchase Invoice´ en ´Sales Invoice´. Transacties zonder factuur, zoals bijvoorbeeld loon of aflossingen moeten in Openbravo worden aangemaakt bij ´Manual Settlement´. Zodra alle transactie van een bepaalde bankafschrift in Openbravo staan kan de Bank Statement worden gemaakt.

Ga naar: Financial Management || Receivables & Payables || Transactions || Bank Statement

Header

Klik op 'New Record' linksboven in de toolbar Hier wordt het voorblad van de bank statement aangemaakt. Geef bij de naam (bijvoorbeeld) het bankafschriftnummer in en de transactiedatum van dat bankafschrift. Bij beginningbalance voert u de openingsbalans van uw bankafschrift in. Sla het voorblad op en klik op de groene 'Create Lines From' knop. er opent zich nu een pop-up.

Hier kunt u alle betalingen en ontvangsten die op dit bankafschrift van toepassing zijn selecteren. U kunt onderscheid maken tussen betalingen en ontvangsten door dit aan te geven bij 'Receipt type'. Zorg ervoor dat de juiste 'Account' (rekening) is geselecteerd en klik vervolgens op de groene 'Search' knop.

Alle transacties zullen nu verschijnen. U kunt hier nog in specificeren door één of meer van deze velden in te vullen:

Selecteer de transacties die van toepassing zijn op dit bankafschrift en klik op de groene 'OK' knop. Alle geselecteerde transacties zijn nu aan het bankafschrift toegekend. De pop-up zal verdwijnen en u bent weer terug in het voorblad.

U kunt eventueel in het tabblad 'Lines' nog controleren of alle transacties correct zijn. Wanneer alles klopt kunt u de bank statement processen door op de groene 'Process' knop te klikken. In het veld 'Statement Difference' zit u het totaal van alle transacties en bij 'Ending Balance' ziet u het nieuwe saldo van uw bank afschrift.

Manaul Settlement

Manaual Settlement is er voor het aanmaken van transacties waar geen factuur van is, bijvoorbeeld het loon of een aflossing van een lening.

Ga naar: Financial Management || Receivables & Payables || Transactions || Manual Settlement

Header

Klik op 'New Record' linksboven in de toolbar Geeft de transactiedatum (datum van betaling) en de accountingsdatum (datum van afschrijven) Voer bij de omschrijving in om welke transactie gaat (bijv. aflossing lening bank) Wanneer alles klopt kan de 'Header' worden opgeslagen middels het diskette-icoontje in de toolbar.


Create Payment

Klik op 'New Record' linksboven in de toolbar Selecteer de relatie (business partner) Bij 'Amount' geeft u het bedrag in dat is afgeschreven (als er € 100,00 is afgeschreven voert in '100' in) Wanneer het een betaling is vinkt u 'Receipt' uit. Vink 'Direct Posting' aan Selecteer uw bank bij GL/Item Wanneer alles klopt kan de 'Header' worden opgeslagen middels het diskette-icoontje in de toolbar.


Balance Payment

Klik op 'New Record' linksboven in de toolbar Geef bij GL/Item de grootboekregel aan waar het bedrag vanaf moet (bijv. '2000 Aflossing bank'.) Vul het betreffende bedrag in bij 'Debit Amount' (bedrag wordt in hetzelfde veld ingevuld als op uw bankafschrift) Wanneer alles klopt kan de 'Header' worden opgeslagen middels het diskette-icoontje in de toolbar.

Ga terug naar het voorblad (manual settlement) Klik op de groene 'Process' knop Klik op de groene 'Not Posted' knop

Nu kan deze transactie bij bank statement worden verwerkt.

Analysis Tools

Setup

Accounting

Assets

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP_2.50:Functional_Documentation/Financial_Management/nl"

This page has been accessed 6,326 times. This page was last modified on 3 April 2012, at 11:00. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.