View source | Discuss this page | Page history | Printable version   
Toolbox
Main Page
Upload file
What links here
Recent changes
Help

PDF Books
Show collection (0 pages)
Collections help

Search

ERP 2.50:Functional Documentation/General Setup/nl

Contents

Application

Client

Security

User (aanmaken nieuwe gebruiker)

Hier staan alle geruikers (logins) van Openbravo. Wanneer er een nieuwe gebruiker toegevoegd moeten worden kan dit hier.

Nu is de gebruiker gemaakt. Vervolgens moeten we de rechten van de gebruiker aanmaken.

Als laatste stap moeten de defaults ingegeven worden.

Het is ERG belangrijk dat deze worden ingevuld, anders kan de User niet inloggen!

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP_2.50:Functional_Documentation/General_Setup/nl"

This page has been accessed 6,041 times. This page was last modified on 3 April 2012, at 11:00. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.