View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

ERP 2.50:Functional Documentation/Master Data Management/nl

TIP: Wanneer de search key bekend is kan deze worden ingevuld en op 'enter' worden gedrukt Wanneer de naam bekend is kan de naam (of het eerste deel ervan) worden ingetypt en vervolgens op 'Tab' en 'Enter' worden gedrukt. Nu krijg je een overzicht van allemogelijkheden. TIP: Wanneer de search key bekend is kan deze worden ingevuld en op 'enter' worden gedrukt Wanneer de naam bekend is kan de naam (of het eerste deel ervan) worden ingetypt en vervolgens op 'Tab' en 'Enter' worden gedrukt. Nu krijg je een overzicht van allemogelijkheden.

Contents

Business Partner

Onder het aanmaken van een business partner verstaan we bijvoorbeeld het aanmaken van:


Aanmaken Business Partner

Business Partner

De algemene informatie voor de business partner is nu klaar. Nu gaan we zeggen wat voor een soort relatie dit is en meer gedetailleerde info toevoegen. Er zijn 3 opties (3 tabladen) wat deze relatie kan zijn, namelijk: Klant/Dealer, Leverancier of werknemer. Uiteraard kan een business partner meer dan één van deze drie zijn.

Dit wordt aangeven door het betreffende selectievakje in dat tabblad aan te vinken:

fig. Als een business partner een klant is vinkje je het selectievakje onder het tabblad 'Customer ' aan.

De vink staat standaard aan bij het tabblad Customer, dus als de business partner geen klant is zorg er dan voor dat het slectievakje hier uit is.

Wanneer Business Partner een 'Customer' is Hier worden alle 'defaults' aangemaakt. De info die we hier invullen zal bijvoorbeeld bij het aanmaken van een sales order als standaard staan.

Nogmaals dit zijn default (standaarden) kan altijd nog veranderd worden bij het aanmaken van een document. Maar maken het werken in Openbravo een stuk sneller als ze goed zijn aangemaakt.

Wanneer Business Partner een 'Vendor/Creditor' is Wanneer de business partner een leverancier is en geen klant zorg er dan voor dat het vinkje in het tabblad 'Customer' uitgevinkt is.

Hier worden alle 'defauts' aangemaakt. De info die we hier invullen zal bijvoorbeeld bij het aanmaken van een purchase order als standaard staan.

Nogmaals dit zijn default (standaarden) kan altijd nog veranderd worden bij het aanmaken van een document. Maar maken het werken in Openbravo een stuk sneller als ze goed zijn aangemaakt.


Products

Aanmaken nieuwe product

Product

Het voorblad (Product) is nu klaar. Wanneer het product een Bill of Materials (Bill of Materials is dus aangevinkt) heeft ga naar het volgende hoofdstuk (Bill of Material) is dit echter niet het geval ga dan naar hoofdstuk Price.

Bill of Material (BOM)

Bill of Material houdt in dat een eindproduct (zojuist aangemaakt in het tablad 'Header') bestaat uit meerdere losse producten (bijv. fiets bestaat uit 1 frame, 2 wielen en 1 stuur) De Bill of Material kan een onbeperkt aantal niveau's bevatten, bv. grondstoffen in halffabrikaten, halffabrikaten in eindproducten, eindproducten in andere eindproducten, enz.

Het eerste product staat nu op de BOM, nu kan er gekozen worden voor:

Purchasing

Price

In het tabblab 'Price' worden de prijzen (en de prijslijst(en)) van het product ingegeven, zowel verkoop als inkoop (wanneer nodig)

Het product staat nu op de zojuist aangemaakte prijslijs

Wanneer alle prijzen en prijslijsten zijn aangemaakt is het product klaar om te verkopen.

Pricing

Aanmaken Price Adjustment

Bij Price Adjusment kunnen bepaalde (standaard) kortingen worden ingevoerd. Deze korting kunnen per:

de korting kunnen geleden voor altijd, vanaf een bepaalde datum, maar ook tussen bepaalde periodes (bijv. sezoenskortingen). deze korting kunnen zowel een vast bedrag bedragen danwel een percentage van de standaard prijs. Om een Price Adjustment aan te maken doe het volgende:

Price Adjusment

De Price Adjusment is nu klaar. Nu moeten er toepassing onder worden gehangen.

Business Partner Category

Business Partner

Product Category

Products

Price List

Products

Aanmaken nieuwe product

Product

Het voorblad (Product) is nu klaar. Wanneer het product een Bill of Materials (Bill of Materials is dus aangevinkt) heeft ga naar het volgende hoofdstuk (Bill of Material) is dit echter niet het geval ga dan naar hoofdstuk Price.

Bill of Material (BOM)

Bill of Material houdt in dat een eindproduct (zojuist aangemaakt in het tablad 'Header') bestaat uit meerdere losse producten (bijv. fiets bestaat uit 1 frame, 2 wielen en 1 stuur) De Bill of Material kan een onbeperkt aantal niveau's bevatten, bv. grondstoffen in halffabrikaten, halffabrikaten in eindproducten, eindproducten in andere eindproducten, enz.

Het eerste product staat nu op de BOM, nu kan er gekozen worden voor:

Purchasing

Price

In het tabblab 'Price' worden de prijzen (en de prijslijst(en)) van het product ingegeven, zowel verkoop als inkoop (wanneer nodig)

Het product staat nu op de zojuist aangemaakte prijslijs

Wanneer alle prijzen en prijslijsten zijn aangemaakt is het product klaar om te verkopen.

Pricing

Aanmaken Price Adjustment

Bij Price Adjusment kunnen bepaalde (standaard) kortingen worden ingevoerd. Deze korting kunnen per:

de korting kunnen geleden voor altijd, vanaf een bepaalde datum, maar ook tussen bepaalde periodes (bijv. sezoenskortingen). deze korting kunnen zowel een vast bedrag bedragen danwel een percentage van de standaard prijs. Om een Price Adjustment aan te maken doe het volgende:

Price Adjusment

De Price Adjusment is nu klaar. Nu moeten er toepassing onder worden gehangen.

Business Partner Category

Business Partner

Product Category

Products

Price List

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP_2.50:Functional_Documentation/Master_Data_Management/nl"

This page has been accessed 7,112 times. This page was last modified on 3 April 2012, at 11:00. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.