View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

ERP 2.50:Functional Documentation/Sales Management/nl

Warning.png   This document is still a work in progress. It may contain inaccuracies or errors.

Contents

Transactions

Sales Order

Aanmaken Offerte/Aanbieding

Nu is het voorblad (Header) van de offerte/Aanbieding klaar. We kunnen nu de regels gaan toevoegen.

Nu is de eerste regel klaar. Nu zijn er meerdere opties met opslaan:

Wanneer alle regels zijn aangemaakt gaan we weer terug naar de Header. De offerte/Aanbieding is nu zo goed als klaar. Wanneer er niks meer aangepast hoeft te worden kan de offerte definitief gemaakt worden door het volgende te doen:

De offerte/aanbieding is definitief.

Van Offerte/Aanbieding naar Orderbevestiging

Wanneer van de offerte/aanbieding een orderbevestiging kan worden gemaakt, moet het volgende gedaan worden:

Aanmaken Order(bevestiging)

Nu is het voorblad (Header) van de order klaar. We kunnen nu de regels gaan toevoegen.

Nu is de eerste regel klaar. Nu zijn er meerdere opties met opslaan:

Wanneer alle regels zijn aangemaakt gaan we weer terug naar de Header. De order is nu zo goed als klaar. Wanneer er niks meer aangepast hoeft te worden kan de order definitief gemaakt worden door het volgende te doen:

De order is definitief.

Goods Shipment

Van Order naar Shipment

Nu is er van de geselecteerde order een verzending (shipment) gegenereerd. klik op 'Good Shipment' in het linker menu

De verzending is nu definitief en de voorraad is bij gewerkt

Handmatig een Shipment maken

Nu is de verzending met de geselecteerde producten aangemaakt. Controleer nogmaals op alle velden.

De verzending is nu definitief en de voorraad is bij gewerkt

Sales Invoices

Van Order naar Factuur (Create Invoices from Orders)

Nu is er van de geselecteerde order een factuur gegenereerd. klik op 'Sales Invoice' in het linker menu

Credit Nota (Credit Factuur)

Klik op 'Sales Invoice' in het linker menu Open de factuur waar een Credit Nota van moet worden gemaakt

Omdat de originele factuur is gecrediteerd wordt de order weer een losse order. Deze is nu weer te zien in het lijstje ‘Create Invoices From Orders’. Deze Sales Order moet ook gevoid worden, zodat deze niet meer in de Create Invoices from Orders lijst staat. Dit gaat als volgt:

Invoice Wijzigen

Wanneer een factuur gewijzigd moet worden moet de Sales Order ook worden gewijzigd. Dit omdat deze gekoppeld zijn, en er anders verwarring kan ontstaan. Het wijzigen van een factuur gaat als volgt:

Nu bestaat de facuur nog wel (Header) maar staan er geen regels op.

De Sales Order is nu weer correct en definitief

Invoice 'annuleren'

Omdat de originele factuur is ge-closed wordt de order weer een losse order. Deze is nu weer te zien in het lijstje ‘Create Invoices From Orders’. Deze Sales Order moet ook ge-closed worden, zodat deze niet meer in de Create Invoices from Orders lijst staat. Dit gaat als volgt:

Analysis Tools

Setup

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP_2.50:Functional_Documentation/Sales_Management/nl"

This page has been accessed 7,569 times. This page was last modified on 3 April 2012, at 11:00. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.