View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

ERP 2.50:Openbravo ERP installation/nl

Contents

Introduktie

Belangrijke mededeling: dit document is van toepassing op versie 2.35 en 2.40 van Openbravo ERP

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Openbravo ERP te installeren.

Voor aanvang, controleer of de Openbravo omgeving goed is geïnstaleerd, waaronder:

Bekijk ook de specificaties voor de juiste versies.

Belangrijke mededeling:

Openbravo ERP kan geïnstalleerd worden op twee manieren:

Licentie

De Openbravo ERP licentie is de Openbravo Public License Version 1.1:

De inhoud van dit bestand valt onder de Openbravo Public License Version 1.1 (de "Licentie"), wat de Mozilaa Public Licence version 1.1 is met een clausule die het toestaat om toevoegingen te doen. U mag dit bestand allen gebruiken conform de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie vinden op http://www.openbravo.com/product/legal/license/.

Software die verspreid wordt onder de Licentie op een "AS IS" basis in de engelse taal, ZONDER ENIGE GARANTIE, zowel expliciet als impliciet vermeld. Lees de Licentie voor rechten en limitaties.

De Oorspronkelijke Code is Openbravo ERP. De Oorspronkelijke Ontwikkelaar van de Oorspronkelijke Code is Openbravo SLU. Alle onderdelen zijn onder Copyright (C) 2001-2008 Openbravo SLU. Alle rechten voorbehouden.

Subversion bron code

Om de Openbravo broncode uit te kunnen checken van Openbravo Subversion repository moet u de Subversion (SVN) version control system client installeren.

Als de subversion client geïnstalleerd is, gaat u naar het directory waar u de laatste broncode tag wilt installeren, en typt u op de commandline:

svn co https://dev.openbravo.com/svn/openbravo/tags/r2.40 openbravo-240

Ga naar het openbravo-240 directory en configure Openbravo.properties en log4j.lcf met de grafische interface (wizard) in het config/setup-tool directory:

Deze wizzards kunnen ook gebruikt worden in de text mode zonder een grafische schol. Dit wordt automatisch gedetecteerd.

Voor u start met de compilatie, controleer alstublieft dat de Openbravo.properties en log4j.lcf bestanden (in het config directory) juist is geconfigureerd. Mocht dit niet zo zijn dan is het noodzakeljk dit handmatig te doen.

Maak de database aan' met de *.xml bestanden en instaleer Openbravo ERP in een stap door het volgende commando in de command line te typen:

ant install.source

Tot slot, deploy het openbravo.war bestand in het Apache Tomcat context directory (normaal webapps) door het volgende commando in de command line te typen:

ant deploy

Als u de PostgreSQL database gebruikt is het noodzakelijk om de database op te schonen. voor u Openbravo ERP kunt gebruiken. Dit doet u door het volgende commando in de commandline te typen:

vacuumdb -f -z -h hostname -d dbname -U username

Vervang hostname door de werkelijke hostname van uw DB server, dbname met de database naam (standaard: openbravo), en username met de naam van de DB gebruiker (standaard: tad).

Bitrock installer

Download de laatste Openbravo ERP Installer.

chmod +x OpenbravoERP_2.40-linux-installer.bin
./OpenbravoERP_2.40-linux-installer.bin

Een grafische interface (wizard) verschijnt:

Bitrock welcome.jpg


Lees en accepteer de Openbravo Public License Version 1.1 voordat u verder gaat met het installatie proces.

Door te klikken op de Forward knop accepteert u de voorwaarden van de Licentie.

Bitrock license.jpg


Bepaal the directory waar Openbravo ERP geïnstaleerd moet worden.

Na het klikken op de Forward knop, bepaalt u ook the directory for attachments.

Bitrock installdir.jpg


Kies vervolgens het installation type:

Bitrock installtype.jpg


The Complete installatie, kent twee modus:

Bitrock binaryfull.jpg


Geef the directory op waar de Java Development Kit (JDK) is geïnstalleerd.

Als JDK correct geïnstalleerd is, zal het installatie directory automatisch herkend worden.

Bitrock javadir.jpg


Geef the full path van de Apache Ant binary.

Als Apache Ant correct geïnstalleerd is, zal het binary path automatisch herkend worden.

Bitrock ant.jpg


Geef the directory waar Apache Tomcat geïnstalleerd is.

Als Apache Tomcat correct geïnstalleerd is, zal het installatie directory automatisch herkend worden.

Bitrock tomcat.jpg


Geef aanwelke database u wilt gebruiken.

Op dit moment worden alleen Oracle en PostgreSQL ondersteund.

Bitrock ddbb.jpg


Geef the full path van de database binaries.

De benodigde binaries zijn psql, vacuumdb en pg_restore voor PostgreSQL, en imp, sqlplus als u voor een Oracle installatie hebt gekozen.

Bitrock ddbb path.jpg


Geef de database parameters zodat de installer de database kan koppelen. Uw database moet actief zijn gedurende deze stap omdat de database instellingen gecontroleerd worden. De volgende parameters wordt vereist:

Na het klikken op de Forward knop, als u een Oracle database gebruikt, worden SID (Oracle System Identifier) en TNS (Transparent Network Substrate) vereist.

Bitrock postgress params.jpg


Het volgende scherm, als u een PostgreSQL database gebruikt:

Voer twee maal het wachtwoord in voor de postgres administrator gebruiker. Als u een Oracle databse gebruikt voer tweemaal het wachtwoord voor de system gebruiker in. Openbravo ERP heeft administrator rechten nodig om de database elementen aan te kunnen maken in de database.

Bitrock postgress userandpass.jpg


Voor PostgreSQL gebruikers:

Geef de naam van de database waarin u het Openbravo ERP data model wilt aanmaken. Vervolgens typt u de database gebruiksnaam en het wachtwoord voor de Openbravo ERP database objecten.

Bitrock postgress ddbb setup.jpg

Geef een context naam aan uw applicatie.

Dit is de naam die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot Openbravo ERP via Tomcat: http://<ip_address>:<port>/<context_name>

Bitrock tomcat params.jpg


Vervolgens selecteert u het datum en tijd formaat dat u wilt gebruiken:

Bitrock datetime.jpg


Tot slot kiest u voor het installeren van de demo data (BigBazaar) of niet:

Bitrock demodata.jpg


Klik Forward tweemaal en ga verder met de Openbravo ERP installatie.

Dit proces kan 10 tot 30 minuten voor een Standard installatie in beslag nemen en 30 tot 90 minuten voor een Development installatie. Dit hangt af van de snelheid van de machine waarop u Openbravo ERP installeert.

Bitrock final.jpg


Startem van Openbravo ERP

In beide gevallen, stop en start de Tomcat service om de installatie af te ronden.

Op dit punt, moet u in het Apache Tomcat webapps directory (C:\Apache Software Foundation\Tomcat5.5\webapps\ or C:\Tomcat5.5\webapps\ in Microsoft Windows en/var/lib/tomcat5.5/webapps/ in Linux) het volgende bestand hebben staan:


Als dit niet het geval is:

U heeft nu toegang tot Openbravo ERP via uw web browser door de exacte context URL in te typen, bijvoorbeeld, http://localhost:8180/openbravo/.

Controleer dat het mijn_context_naam directory is aangemaakt in het Apache Tomcat webapps directory.


Belangrijke mededeling: Error HTTP Status 404 - File not found pagina in plaats van de Login pagina duidt op een probleem met de context URL. Contoleer in dat geval of u de URL correct getypt heeft. De URL moet er als volgt uitzien:

http://hostname:port/context_name

Bijvoorbeeld:

http://localhost:8080/openbravo


Typ Openbravo in het Username text veld en openbravo in het Password text veld. Vervolgens klikt u op de Login knop.

Login.png


Gefeliciteerd! U bent klaar met uw Openbravo ERP installatie :)

SysAdmLogin.png


Belangrijke mededeling: Houdt u er rekening meer dat de eerste keer dat u inlogt dit gebeurd als de System Administrator rol dus u ziet niet alle ondernemings opties (de mededeling AccessTableNoView zal worden getoond) maar alleen de administratieve taken. Als u toegang wilt tot business partners, products, sales en procurement, orders en dergelijke, wijzigt u uw rol naar BigBazaar Admin (of Openbravo Admin) door te klikken op de Openbravo koppeling (links boven) ChangeRole1.png en deze rol te selecteren in het Role information pop-up scherm. U kunt ook deze rol als standaard selecteren door Set as default aan te vinken.


ChangeRole2.png

Aanpassen na de installatie

Nadat Openbravo ERP correct is geinstaleerd en geactiveerd, zijn er een aantal parameters die u kunt aanpassen om Openbravo ERP beter op uw land of regio af te stemmen.


Installeren van een vertaling

U werkt beter met Openbravo ERP als u It is always more fun to Openbravo ERP vertaalt in uw eigen taal :)


Pas het standaard datum en tijd formaat aan

Om het standaard Openbravo ERP datum formaat aan te passen voert u het setup bestand uit in config/setup-tool directory.

Als alle wijzigingen gemaakt zijn, hercompileer en deploy Openbravo ERP opnieuw:

ant compile.complete
ant war
ant deploy

Aanpassen van het standaard nummer formaat

U kunt het standaard nummer formaat aanpassen door het Format.xml bestand te wijzigen in het config directory. Er moet decimal="," en grouping="." voor elke categorie staan. Als u dit heeft aangepast moet Tomcat herstart worden. De rapporten zullen nu volgens dit nummer formaat worden gepresenteerd.

Bekende problemen

Here is a list of common issues with Openbravo ERP installation. You could also find your problem at Openbravo environment installation issues.


Tomcat bestanden vergrendeld in Windows

Er is een bekend probleem als Tomcat draait op een Windows omgeving. Openbravo ERP zorgt dat het openbravo.war bestand wordt uitgepakt op een draaiende Tomcat service. Op Windows leidt dit vaak tot een bestand vergrendeling probleem. Windows staat niet toe dat Tomcat de oude applicatie verwijderd omdat de bestanden vergrendeld zijn door het Operating System. Tomcat heeft een mechanisme dat het vergrendelen van bestanden voorkomt. In Tomcat 5.5 en 6.0 staat dit mechanisme standaard uit. Om het mechanisme aan te zetten wijzigt u %CATALINA_BASE%\conf\context.xml. Vind de tekst <context> en voeg daaronder de volgende regel toe:

<context antiJARLocking="true" antiResourceLocking="true" />


Jasper Reports Probleem

Als u de broncode compileert heeft de server een Internet connectie nodig om de *.jrxml bestanden succesvol te compileren. Als de internetverbinding niet werkt zal Jasper Reports niet werken op de applicaite.

In Windows kunnen ook de firewalls de compilatie van Jasper Reports blokkeren. Zet de firewall functionaliteit in windows dus tijdelijk uit.

Het begin van de .jrxml bestanden ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  ?>
<!DOCTYPE jasperReport PUBLIC "//JasperReports//DTD Report Design//EN" "http://jasperreports.sourceforge.net/dtds/jasperreport.dtd">

Als de server geen Internet connectie heeft zult u een aantal compilatie fouten krijgen, zelfs als de build van de applicatie succesvol is. Als u vervolgens een van de rapporten aanroept in applicatie, zult u het volgende te zien krijgen:

org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file.

Een oplossing voor dit probleem is om het jasperreport.dtd bestand handmatig te downloaden en te plaatsen in /tmp en vervolgens in alle jrxml bestanden (totaal 58) de eerste regel aan te passen van:

<!DOCTYPE jasperReport PUBLIC "//JasperReports//DTD Report Design//EN" "http://jasperreports.sourceforge.net/dtds/jasperreport.dtd">

naar

<!DOCTYPE jasperReport PUBLIC "//JasperReports//DTD Report Design//EN" "/tmp/jasperreport.dtd">


Unsatisfied Link Error executing a Jasper Report

In some Linux distributions there is a problem using Java SDK 1.5.0_13 or 1.5.0_15 and Tomcat running as a daemon [jsvc]. When a Jasper Report is launched an error appears indicating that it cannot find a library. The easiest way of fixing it is editing /etc/init.d/tomcat script and export the variable LD_LIBRARY_PATH to the path where the library (libawt.so) is located.

For example:

LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.13/jre/lib/i386/
export LD_LIBRARY_PATH

In Ubuntu there is a shorter path which works on all subreleases of 1.5 (i.e. 1.5.0_13 and 1.5.0_15). It is using a symbolic link which automatically points to the correct directory:

LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/lib/i386/
export LD_LIBRARY_PATH


Jasper Reports environment variable

In some configurations to make the JasperReports work, you need to add to environment variable CATALINA_OPTS the parameter -Djava.awt.headless=true. The CATALINA_OPTS should look something similar to CATALINA_OPTS ="-server -Xms384M -Xmx512M -Djava.awt.headless=true"


Internet Explorer 6

The main problem is that IE6 does not support PNG with alpha channel. IE7 and Mozilla Firefox do.

First solution: replace PNG images with GIFs

Second solution: avoid using transparencies

Third solution: filters

We have tried several filter solutions but it can not be applied without a big change of css and html files.

So the only feasible solution would be build a new skin with gif images, loosing interface quality. You can find info about how to build a new skin.

You always also have the choice of install Mozilla Firefox or update to IE7 (if you are a Windows XP user).


Openbravo ERP FAQ

Openbravo's ERP Frequently Asked Questions (FAQ).

Summary

Openbravo ERP installation should not present any other special problem if Openbravo environment has been properly installed before.


Getting Help and Support

For any question or doubt regarding Openbravo ERP installation, post them in Openbravo Help forum or join #openbravo IRC channel in Freenode.

For professional support, consider Openbravo's support services or an Openbravo Network subscription.

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP_2.50:Openbravo_ERP_installation/nl"

This page has been accessed 12,956 times. This page was last modified on 3 April 2012, at 11:00. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.