View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Cash Closing/ca

POS/User Manual/ca

Index


Contents

Tancar caixa

NOTA: És molt important realitzar aquest tancament al final de cada jornada. El tancament de caixa és necessari per controlar les vendes de cada dia i, a més, és el moment en què l’EinesTIC sincronitza les vendes realitzades des del TPV amb l’aplicatiu de gestió. A partir d’aquest moment, es podran consultar les factures corresponents a les vendes realitzades des del TPV, en l’opció Factura d’ingrés del menú Facturació del tauler de control. Aquestes factures estaran associades al client “clients TPV”.

El tancament de caixa també és necessari per tenir les dades correctament actualitzades a l’opció dels Formularis d’Hisenda al tauler de control.

La navegació corresponent és:

Principal » Tancar caixa

PAS 1: Inicieu el procés de tancament

Sempre que s’hagi realitzat alguna acció des de l’últim tancament de caixa, estarà habilitat el botó Tancar caixa. Abans de prémer-lo, cal que compareu la quantitat en efectiu mostrada a la pantalla, amb l’existent a la caixa. Una vegada comprovades les quantitats, feu clic en el botó Tancar Caixa.

Closing cash ca.png

PAS 2: Accepteu el missatge de tancament

PAS 3: Accepteu el traspàs de les factures del dia a l’aplicació de gestió

En aquest moment es sincronitzaran els productes i es mostrarà una finestra amb el resultat del traspàs.

Synchronization finished ca.png

PAS 4: Accepteu el missatge que indica el resultat final de tot el procés de tancamentPOS/User Manual/Cash Movements/ca | POS/User Manual/Cash Reports/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Cash_Closing/ca"

This page has been accessed 3,238 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 16:55. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.