View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Cash Movements/ca

POS/User Manual/ca

Index


Moviments de caixa

L’opció Moviments de caixa permet indicar entrades i sortides de diners de la caixa, sense que estiguin associades a cap venda.

La navegació és la següent:

Principal » Moviments de caixa

  1. Indiqueu el tipus de moviment: entrada o sortida.
  2. Indiqueu la quantitat associada a l’entrada o sortida.
  3. Registreu el moviment.

A la figura es mostra un exemple en el qual es registra la sortida de 25€.

Cash movements ca.png

Hi ha una sèrie de botons addicionals que permeten:POS/User Manual/Editing Sells/ca | POS/User Manual/Cash Closing/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Cash_Movements/ca"

This page has been accessed 2,968 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 14:57. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.