View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Cash Reports/ca

POS/User Manual/ca

Index


Informes de tancament de caixa

Per tal de fer un informe dels tancaments de caixa cal que seleccioneu:

Principal » Tancar caixa

Per mostrar l’informe premeu el botó Executar informe.

Cash report ca.png
Showing a report ca.png

És possible indicar una data d’inici i/o una data de fi. Per fer-ho, feu clic sobre els botons de calendari.


Select date ca.png

Podeu modificar la data fent clic sobre el dia directament al calendari o mitjançant els botons següents:

Podeu modificar l’hora mitjançant els botons:

POS/User Manual/Cash Closing/ca | POS/User Manual/Inventory Management/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Cash_Reports/ca"

This page has been accessed 2,814 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 17:03. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.