View source | Discuss this page | Page history | Printable version   
Toolbox
Main Page
Upload file
What links here
Recent changes
Help

PDF Books
Add page
Show collection (0 pages)
Collections help

Search

POS/User Manual/Editing Sells/ca

POS/User Manual/ca

Index


Edició de vendes

Quan es realitza una venda, es genera un rebut.

Sistema » Impressora

Ticket without any printer ca.png

Per a modificar l’estructura del rebut, consulteu l’apartat Manteniment de l'Openbravo POS.

Cada rebut inclou un nombre identificatiu a sota del logotip del vostre negoci. En l’exemple anterior és el rebut 29 (“Rebut: 29”).

Amb aquesta numeració podeu fer modificacions de les vendes realitzades, per a això, accediu a l’opció d’edició del menú principal. La navegació és la següent:

Principal » Editar vendes

La pantalla d’edició de vendes permet indicar l’esmentada numeració mitjançant un tauler numèric.

Searching a sell ca.png

Un cop introduïda la numeració, premeu Acceptar. El rebut es mostrarà en pantalla, i s’habiliten les següents tres opcions:

Editing a sell ticket ca.pngPOS/User Manual/Advanced Selling Options/ca | POS/User Manual/Cash Movements/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Editing_Sells/ca"

This page has been accessed 3,071 times. This page was last modified on 26 June 2009, at 11:18. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.