View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Inventory Management/ca

POS/User Manual/ca

Index


Contents

Gestió de l’inventari

Productes

Des de l'opció:

Administració » Inventari » Productes

Podeu visualitzar tots els productes carregats de l’aplicació de facturació. Inicialment, la pantalla de productes mostra tots els productes carregats. Seleccioneu el producte al tauler esquerre, per veure les seves característiques.

Viewing inventory details ca.png

També és possible filtrar els productes per les seves característiques. Per exemple, a la Figura 142 es filtren els productes amb el preu de venda al públic menor de 3€.

Filtering the inventory ca.png

Categories

Des de l’opció:

Administració » Inventari » Categories

Podeu visualitzar totes les categories o famílies de productes. La navegació associada és:

Administració » Inventari » Categories

Aquestes categories de productes també s’introdueixen en l’aplicació de gestió, i es sincronitzen quan s’inicia e l'Openbravo POS.

Inventory categories ca.png

Cal tenir en compte que les imatges associades a les categories s’han de carregar des de l'Openbravo POS. Ho podeu fer amb:

A continuació registreu el canvi prement:

Informes

Dins de la gestió de l’inventari s’inclouen una sèrie d’informes que permeten obtenir informació rellevant sobre l’evolució del negoci.

Aquests informes mantenen l’estructura comentada als informes de tancament de caixa. Disposen de:

Aquests informes es troben en:

Administració » Inventari

I són els següents:POS/User Manual/Cash Reports/ca | POS/User Manual/Sell Reports/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Inventory_Management/ca"

This page has been accessed 3,307 times. This page was last modified on 26 June 2009, at 14:41. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.