View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Sell Reports/ca

POS/User Manual/ca

Index


Realització d’informes de vendes

Els informes de venda permeten mostrar i agrupar diferent informació rellevant sobre les vendes realitzades a la botiga.

La navegació necessària per accedir a aquests informes és:

Administració » Vendes

Els informes disponibles són:POS/User Manual/Inventory Management/ca | POS/User Manual/Maintenance/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Sell_Reports/ca"

This page has been accessed 3,048 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 11:54. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.