View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Selling/ca

POS/User Manual/ca

Index


Contents

Realització d'una venda

PAS 1: Accediu a la pantalla de vendes

La navegació corresponent a aquesta pantalla és:

Principal » Vendes

La pantalla de vendes és la primera pantalla que es mostra en entrar al sistema.

PAS 2: Afegiu articles a la venda

Hi ha diverses formes d’afegir articles a una venda:

La selecció d’un article afegeix una línia al tauler de vendes i actualitza l’import total de la venda, els impostos, etc.

Sells panel ca.png

Aquesta acció obre una finestra de cerca que permet definir diferents paràmetres. (el codi de barres, el nom del producte, el preu de venda del producte, etc).

Search products window ca.png

Per buscar, per exemple, per nom:


Si es vol esborrar alguna línia de venda introduïda:

Per indicar la venda de diversos productes d’un mateix tipus, cal que marqueu al teclat numèric el nombre de productes just abans de seleccionar el tipus de producte.

Si voleu modificar una línia ja introduïda, la podeu editar prement el botó d’edició Edit button.png de línies que mostra la finestra d’edició.

Edit lines window ca.png

Per exemple, per augmentar la quantitat de productes:

PAS 3: Realitzeu el cobrament

En el cas de pagament en efectiu, l’aplicació pot calcular el canvi automàticament. Només cal que indiqueu la quantitat entregada pel client mitjançant el tauler numèric dret, o els botons de bitllets i monedes inclosos a la pantalla.

Starting a sell window ca.png
Charging window ca.png
POS/User Manual/Starting/ca | POS/User Manual/Advanced Selling Options/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Selling/ca"

This page has been accessed 3,275 times. This page was last modified on 25 June 2009, at 10:09. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.