View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

POS/User Manual/Starting/ca

POS/User Manual/ca

Index


Iniciar l'OpenbravoPOS

Obriu l'aplicació i veureu:

Starting pos ca.png

Podeu accedir al TPV de quatre formes diferents:

Per poder descriure totes les funcionalitats de l'Openbravo POS s’utilitzarà l’usuari Supervisor, ja que és el més complet. L’accés com un altre tipus d’usuari mostrarà en qualsevol cas un subconjunt de les funcionalitats descrites a continuació.

NOTA: Es recomana utilitzar el rol Empleat com a rol habitual, ja que és el que està centrat en la realització de les vendes. Quan s’hagin de realitzar accions avançades, cal canviar al rol Encarregat o Supervisor, depenent del cas.

En un comerç sense empleats, es recomana tenir definits tres rols: Empleat per a les vendes, Supervisor per a la resta d’accions i Convidat per si en algun moment és necessari que una altra persona realitzi una venda de manera excepcional.

Però en un comerç amb diversos empleats es recomana inserir tants usuaris (veure l’apartat Usuaris per a més informació) amb rol Empleat com empleats hi hagi, més un Supervisor i tants rols Encarregat com empleats es tinguin amb aquesta responsabilitat. Finalment, un rol Convidat per a casos excepcionals.

IMPORTANT: Inicialment l'Openbravo POS no té configurada cap clau d’accés. És important configurar una clau per a cada rol que existeixi, per tal que ningú aliè al personal pugui realitzar cap acció amb el TPV. Aquesta opció es descriu amb més detall en l’apartat Usuaris, tot i que cada usuari pot modificar la seva pròpia clau utilitzant l’opció Canviar clau del menú Sistema (vegeu referència en l’apartat Configuració de l'Openbravo POS).

Elements de la pantalla

La pantalla de vendes es divideix en dues zones: l’àrea de navegació a l’esquerra i l’àrea de treball a la dreta.

Sales window ca.png

L'àrea de navegació es divideix en tres parts:

El contingut de l’àrea de treball canvia en funció de l’opció seleccionada a l’àrea de navegació.

En els apartats següents, s’indicarà la navegació necessària per accedir a la pantalla que s’estigui detallant en cada moment de la següent manera:

Administració » Inventari » Categories

Que significa que, a la part d’Administració de l’àrea de navegació, heu de fer clic sobre l’opció Inventari, i al tauler dret cal que, seleccioneu l’opció Categories.

Inventory window ca.png

El resultat d’aquesta navegació mostrarà la pantalla de categories.

Categories window ca.png
POS/User Manual/ca | POS/User Manual/Selling/ca

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/POS/User_Manual/Starting/ca"

This page has been accessed 3,270 times. This page was last modified on 19 March 2009, at 12:40. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.