View source | Discuss this page | Page history | Printable version   

VietnameseLocalization

Contents

MobiDMS = Mobile + OpenbravoERP customize cho Hệ Thống Phân Phối (DMS)

Các Module chức năng chính của MobiDMS (English + Tiếng Việt):

 1. Customize OpenbravoERP - đặc biệt phù hợp với ngành Phân Phối (Wholesales) và Bán Lẻ (Retail).
 2. Form Mẫu (Business Form) tương thích với Kế Toán Việt Nam: Hoá Đơn Đỏ, Phiếu Nhập / Xuất Kho, Phiếu Thu / Chi, Uỷ Nhiệm Chi, ... có thể customize cho từng Công Ty.
 3. Báo Cáo Phân Tích Số Liệu Kinh Doanh: Mua Hàng, Bán Hàng, Tồn Kho, Công Nợ.
 4. Hệ Thống Cảnh Báo Alert bằng Email & SMS.
 5. Tích Hợp Dữ Liệu: Export dữ liệu sang HTKK, Import Master Data, và đồng bộ dữ liệu với hệ thống POS (Điểm Bán Hàng).
 6. Tích hợp với phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế, phần mềm Kế Toán Misa, Lạc Việt, Rosy.
 7. Mobile POS: dùng cho Nhân Viên Bán Hàng ngoài thị trường và các Điểm Bán Lẻ (POS).

Bản Quyền: "Openbravo Commercial License", liên hệ Sun.SmartBiz@gmail.com (+84 938 203080)

Tham Khảo: http://wiki.openbravo.com/wiki/VietnameseLocalization


Form Mẫu (Business Form)

Tên Form Mẫu (theo Ngành) Mẫu Thông Thường Mẫu Thuế VN Điện Máy & Gia Dụng Dệt & Thời Trang Vật Liệu Xây Dựng
Bảng Báo Giá Báo Giá 01 (Todo)
Đơn Bán Hàng ĐBH 01 (*) ĐBH 03 (Todo) ĐBH 04 (Todo) ĐBH 05 (Todo)
Phiếu Xuất Kho PXK 01 (*) PXK 02 (Todo) PXK 04 (Todo)
Phiếu Nhập Trả Nhập Trả Hàng 01 (*)
Hoá Đơn Bán Hàng HĐ Bán 01 (*) HĐ Bán 04 (Todo)
Đơn Trả Hàng (từ Khách Hàng) Trả Hàng KH 01 (*) Trả Hàng KH 04 (Todo) Trả Hàng KH 05 (Todo)
Đơn Mua Hàng ĐMH 01 (*) ĐMH 03 (Todo) ĐMH 04 (Todo) ĐMH 05 (Todo)
Phiếu Nhập Kho PNK 01 (*) PNK 02 (Todo) PNK 04 (Todo)
Phiếu Xuất Trả Xuất Trả Hàng 01 (*)
Hoá Đơn Mua Hàng HĐ Mua 01 (*) HĐ Mua 04 (Todo)
Đơn Trả Hàng (cho Nhà Cung Cấp) Trả Hàng NCC 01 (*) Trả Hàng NCC 04 (Todo) Trả Hàng NCC 05 (Todo)
Phiếu Thu Phiếu Thu 01 (*)
Phiếu Chi Phiếu Chi 01 (*)
Ủy Nhiệm Chi VietcomBank (Pending) VietinBank (Pending) AgriBank (Pending) TechcomBank (Pending) EximBank (Pending) SacomBank (Pending) ACB (Pending)


Báo Cáo Bán Hàng

Báo Cáo Bán Hàng / Ngành Diễn Giải Báo Cáo Mặc Định (Standard) Điện Máy & Gia Dụng Dệt & Thời Trang Ngành Xây Dựng
Phân Tích Bán Hàng ĐBH (Đã Đặt, Đã Đóng) --> Sản Phẩm bán chạy, Khách Hàng có doanh số lớn ... Phân Tích Bán Hàng 01 (*)
Phân Tích Xuất Kho PXK đã giao cho Khách Hàng (PXK Đã Giao, Đã Hủy) trong 1 khoảng thời gian. Phân Tích Xuất Kho 01 (*)
Phân Tích Hoá Đơn HĐ (Hoàn Tất, Đã Hủy) --> đánh giá (lãi, % lãi) về Sản Phẩm và Khách Hàng dựa trên doanh số bán hàng. Phân Tích Hoá Đơn 01 (*)
BC Đơn Bán Hàng ĐBH (Đã Đặt, Đã Đóng) - gộp theo Khách Hàng và Mã Đơn Hàng. Chi Tiết Bán Hàng 01 (Todo)
Chi Tiết Giao Hàng Chi Tiết Giao Hàng 01 (Todo)
ĐBH Chờ Giao ĐBH đang chờ (hoặc chưa) giao hàng cho Khách Hàng. ĐBH Chờ Giao 01 (*)
ĐBH Đã Giao ĐBH Đã Giao 01 (Todo)
Chi Tiết Hoá Đơn HĐ (Hoàn Tất, Đã Hủy) - gộp theo Khách Hàng và Sản Phẩm. Chi Tiết Hoá Đơn 01 (Todo)
ĐBH Chờ Hoá Đơn ĐBH chưa được xuất Hóa Đơn. ĐBH Chờ Hoá Đơn 01 (Todo)
ĐBH Có Hoá Đơn ĐBH Có Hoá Đơn 01 (Todo)
Chiết Khấu Hoá Đơn Giá trung bình của Sản Phẩm, giá chưa VAT và chiết khấu cho từng Sản Phẩm. Chiết Khấu Hóa Đơn 01 (Todo)
HĐ Khách Hàng HĐ Khách Hàng 01 (Todo)
ĐBH đang Treo ĐBH chưa xử lý với số lượng tồn kho thực tế của từng Sản Phẩm. Đơn Hàng Treo 01 (Pending)
xxx Bán Hàng 01 02 03 04


Báo Cáo Mua Hàng

Báo Cáo Bán Hàng / Ngành Diễn Giải Báo Cáo Mặc Định (Standard) Điện Máy & Gia Dụng Dệt & Thời Trang Ngành Xây Dựng
Phân Tích Mua Hàng Số Liệu Mua Hàng (Đã Đặt, Đã Đóng) --> NCC, Sản Phẩm mua, Số Tiền ... Phân Tích Mua Hàng 01 (*)
Phân Tích Nhập Kho Số Liệu Nhập Kho (PNK Đã Nhận, Đã Hủy) trong 1 khoảng thời gian đã chọn. Phân Tích Nhập Kho 01 (*)
Phân Tích HĐ Mua Số Liệu Hoá Đơn (Hoàn Tất, Đã Hủy) trong 1 khoảng thời gian đã chọn. Phân Tích HĐ Mua 01 (*)
BC Đơn Mua Hàng ĐMH (Đã Đặt, Đã Đóng) - gộp theo Nhà Cung Cấp và Mã Đơn Mua Hàng. Đơn Mua Hàng 01 (Pending)
Hóa Đơn NCC Hóa Đơn của Nhà Cung Cấp trong 1 khoảng thời gian đã chọn. Hóa Đơn NCC (Pending)
xxx Mua Hàng 01 02 03 04


Báo Cáo & Phân Tích Số Liệu

Tên Báo Cáo Diễn Giải Link
Báo Cáo Phải Thu & Phải Trả
Kế Hoạch Thu Nợ
Công Nợ Chi Tiết Báo cáo đa chiều thể hiện thông tin Thu Tiền và/hoặc Chi Tiền được lọc từ các bộ lọc có sẵn. Thông tin trên được gom nhóm theo tình trạng thanh toán. Bên cạnh đó có thể định nghĩa thêm các nhóm muốn gom kết quả, thứ tự các tiêu chí để lọc kết quả.
Báo Cáo Kho
Sản Phẩm Hết Hạn
Giao Dịch Hàng Hóa Báo cáo liệt kê các giao dịch (nhập kho hay xuất kho) gom nhóm bởi Đối Tác và Mã Chứng Từ. Với mỗi Mã Chứng Từ, tên sản phẩm, tên kho hàng, tên khu lưu trữ và số lượng sẽ được thể hiện.
Hàng Tồn Kho Báo cáo thể hiện mức độ tồn kho của tất cả sản phẩm (có số lượng tồn kho khác 0) và vị trí (kho hàng và khu lưu trữ). Báo cáo được gom nhóm theo Loại Sản Phẩm. Mỗi dòng trong báo cáo sẽ thể hiện tên sản phẩm, số lượng tồn, đơn vị tính, thuộc tính của sản phẩm, kệ để sản phẩm, chiều cao, cân nặng của sản phẩm và tên kho hàng
Invoice Consignment Report
Báo Cáo Nhập Xuất Kho Chi Tiết
Báo Cáo Định Giá Tồn Kho Báo cáo thể hiện số lượng và định giá tồn kho của một kho hàng Chi phí được tính bằng tổng chi phí của từng lượt giao dịch hàng hóa. Chi phí của các giao dịch hàng hóa sẽ được tính bởi Costing Server
Báo Cáo Luân Chuyển Hàng Hóa Báo cáo liệt kê tất cả các giao dịch (giao, nhận, chuyển kho và kiểm kê kho), nhóm bởi Loại giao dịch và Đối tác. Trong mỗi dòng, Mã chứng từ, Ngày giao dịch, Miêu tả chi tiết, Khu hàng và Số lượng sẽ được hiển thị.
Báo Cáo Công Nợ Phải Thu & Phải Trả
Kế Hoạch Trả Nợ Báo cáo thể hiện các khoản chi quá hạn dựa trên ngày người dùng chọn.
Báo Cáo Luân Chuyển Dòng Tiền Báo cáo thể hiện tình trạng của một Tài khoản tài chính dựa trên dự báo về những khoản gửi và rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định nào đó trong tương lai
BC Cân Đối Kế Toán & Lãi-Lỗ Báo cáo giải thích cách tạo ra các báo cáo tài chính như Quyết toán tài chính hoặc Báo cáo thu nhập
Bảng Cân Đối Thử Bảng Cân Đối Thử giúp kiểm tra xem tổng số tiền gửi có bằng với tổng số tín dụng hay không.
Báo Cáo Sổ Cái Báo cáo liệt kê tất cả tài khoản con của Sổ cái và những mục Ghi nợ/Tín dụng trong đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhật Kí Sổ Cái Báo cáo liệt kê tất cả những chứng từ trong sổ cái của một chi nhánh theo trình tự thời gian. Một mục trong nhật ký là một lần ghi chép số liệu tài chính trong chứng từ sao cho các khoản ghi nợ bằng các khoản tín dụng và ghi nợ được nhập vào trước tín dụng.
BC Kế Toán (tự định nghĩa) Báo cáo tài chính do người dùng định nghĩa. Báo cáo có thể được hiển thị theo tháng, quý hoặc năm.
Asset report for depreciation schedule Báo cáo hiển thị tiến độ khấu hao của một mục bất động sản nhất định với các thông tin như Tên bất động sản, Miêu tả chi tiết, Năm tài chính, Khoản khấu hao,...Professional Localization
Community Localization Pack This pack, with the Chart of Accounts and other community features, is bundled with Professional
Simple Check Printing Single check per page with simple tracking
Payables/Aged Payables A simplified Accounts Payable report depicting the aging of each payable.
Receivables/Aged Receivables A simplified Accounts Receivable report depicting the aging of each receivable.
Balance Sheet
Income/P&L Statement
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement Wizard A wizard to assist in configuring your Cash Flow Statement
Standard Reports Purchase orders, Sales Order Acknowledgment, AR and AP invoices, Packing list, Goods receipt
Taxes: Income Tax Summary Reporting Schedule C Tax Summary Report
Taxes: 1099 Report 1099 Tax report
Sales and Procurement Reports Open purchase orders, open sales orders, goods received
Not Yet Available
Purchase Price Variance Account An automated accounting of variances between the purchase price and cost of goods.
Taxes: Income Tax Data Export Export tax summary data, for importing into tax software

Release Notes

EN_Vietnamese Professional version 1.1.0:


Accessing the Vietnamese Professional Localization Pack

The Vietnamese localization pack is a module, which you can access via the central repository. It consists of a file called org.openbravo.localization.Vietnamese-1.0.x.obx (.obx is the standard file extension for Openbravo ERP extension modules. Please see the modules page for the latest version of the obx).

 1. Log into Openbravo ERP in the System Administrator role.
 2. From the Application Menu, select General Setup > Application > Module Management.
 3. Click Add Modules. The list of modules available to install appears.
 4. Navigate to the Vietnamese Community Localization Pack.
 5. Click Install Now.
 6. A confirmation box appears. Click Continue to proceed with the installation. The license agreement appears.
 7. Click I accept the license agreement.
 8. Click Continue. Your selected module appears in the list of installed modules.
 9. Click Rebuild now. A new window appears showing the rebuild in progress.
 10. When the rebuild is complete, you mVietnameset choose an option for how to restart Openbravo ERP. You can choose from the following:
  • Restart the servlet container: this will restart Tomcat and reload the application.
  • Reload the context: this will reload only the context(s) that have changed.
  • Take no action: does not reload any part of the application. Select this option if you want to manually restart Openbravo ERP later.
 11. Click Continue.

Configuring the Vietnamese Professional Localization Pack

Once you have installed the localization pack, you need to configure the modules that have been installed:


Configuring the Vietnamese Professional Localization Pack

The process for performing the configuration steps depends on how your instance of Openbravo ERP has been configured so far:


Configuring the Professional Localization for a new client

If you have not yet configured the clients and organizations for your enterprise, you can automatically set up the Vietnamese chart of accounts, and import sales tax definitions, Vietnamese forms and other data, during the client setup process. Before you begin, make sure that you have installed the Vietnamese localization pack, rebuilt the system and restarted Openbravo ERP.

 1. Log into Openbravo ERP with a systems administrator role.
 2. From the Application menu select General Setup > Client > Initial Client Setup.
 3. Complete the client information fields as required.
 4. Select the include accounting checkbox.
 5. In the Reference Data section, select the chart of accounts option, Tax Rules and Categories, the localized document types for Print Forms and any datasets required for Advanced Payables and Receivables module. See the image below.
 6. Click OK

File:InitClientSetup.png

Configuring the chart of accounts for an existing client

If you have already configured the clients and organizations for your enterprise and want to apply the Vietnamese chart of accounts, you mVietnameset import the accounts .csv file that is included in the module, Vietnameseing the import data process.The chart of accounts .csv file is Vietnameseually placed in the folder /module/org.openbravo.localization.Vietnamese.community.coa/referenceData within your file system.

Tax definition data mVietnameset be loaded either when initializing your organization or by Vietnameseing the Enterprise Module Management screen. Please see the Release Notes for more information.

The localized document types for Print forms may also be applied through the Initial Organization Setup menu item or the Enterprise module management menu item.


Loading the accounts

 1. Log into Openbravo ERP Vietnameseing the Client admin account.
 2. From the Application menu, select Master Data Management > Import Data > Import File Loader.
 3. Click Browse. From the dialog box that opens, navigate the .csv file you want to import.
 4. Click Open.
 5. From the Format File menu select Accounting - Accounts.
 6. Select the Header First Line checkbox.
 7. Details of the accounts to be imported appear in the lower half of the window.
 8. Click Process.


Importing the accounts

View larger
 1. Log into Openbravo ERP Vietnameseing the Client admin account.
 2. From the Application menu, select Master Data Management > Import Data > Import Account.
 3. Click New.
 4. From the Client menu, select your client.
 5. From the Accounting Element menu, select the name of the account tree.
 6. In the Name field, type a name for the import process.
 7. In the Search key field, type a short expression that you can Vietnamesee for this import process.
 8. Click Import Accounts. Openbravo imports the account schema information into the database tables.

Configuring Check Printing

The Vietnamese Professional Localization pack includes Check printing functionality. In order to utilize these forms, some additional configuration work is required.

Please perform the following steps:

Login as System administrator and execute the following:
Configuring the Vietnamese print forms

The Vietnamese Professional Localization pack includes localized and more robVietnameset examples of Sales Order, Purchase Invoices, Packing lists and so on. In order to utilized these forms, some additional configuration work is required.

Document Types

Please follow these steps in configuring the Vietnamese localized Openbravo Document types:

File:VietnameseARInvoiceConfigured.png

File:VietnameseSalesOrderConfigured.png


- Vietnamese Purchase Order - category 'Purchase Order'
- Vietnamese AP Invoice - category 'AP Invoice'
- Vietnamese AP Credit Memo - category 'AP Credit Memo'
- Vietnamese AR Credit Memo - category 'AR Credit Memo'
- Vietnamese Goods Receipt - category 'Material Receipt'


Logo

It is quite easy to change the logo on the forms. To update the logo, replace the file 'logo.png' in the module directory org.openbravo.localization.Vietnamese.printforms/config/images. The image for your logo should be 197 x 55.

Configuring Your Financial Reports

Once you have completed the configuration tasks listed above, you will have the Vietnamese Localized Chart of Accounts configured. This includes all of the detail and summary accounts needed for your Financial reports.

However, to be able to report on this information, you mVietnameset utilize the Openbravo Report Wizard to configure your Financial Reports, including the Balance Sheet, the Profit and Loss, and the Cash Flow Statement.

For a step-by-step process on creating the Financial Reports, please visit:

Other accounting reports may be set up Vietnameseing the Vietnameseer Defined Account Report wizard. For more information, please visit: Vietnameseer Defined Accounting Reports


Configuring Your Schedule C Tax Report

There is some additional configuration that mVietnameset be performed in order to configure your Schedule C Tax Report.

Before you do this step, your Schedule C tree will appear as follows:
To navigate to the appropriate window in which you will restructure your Schedule C account tree, you mVietnameset first log into Openbravo. Then, follow this navigation path: Financial Management || Accounting || Analysis Tools || Tax Summary Report Setup


Steps:

 1. On the top of the window toolbar, click on the icon ‘Tree’
 2. Expand the Schedule C account tree
 3. Hover over account line you want to move
 4. Right click & hold
 5. Drag & Drop in desired location


You will want to repeat the above steps until your Schedule C account tree looks like this:

Design Documentation

To view design documents related to the Vietnamese Localization effort, please visit the following repository: Project Designs

Retrieved from "http://wiki.openbravo.com/wiki/VietnameseLocalization"

This page has been accessed 2,905 times. This page was last modified on 9 March 2014, at 13:34. Content is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Spain License.